Έντυπα εκδηλώσεων


     Η Πρόοδος από τη σύστασή της έχει διοργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις και δράσεις. Για αρκετές από αυτές, όπως θεατρικές ή χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες κλπ, εκτυπώθηκε πρόγραμμα και αφίσα (η οποία συνήθως χρησιμοποιήθηκε και ως εξώφυλλο του προγράμματος), έντυπο υλικό που διανεμήθηκε, κλπ. Συμμετείχε ακόμα ως συνδιοργανωτής ή φιλοξενούμενη σε εκδηλώσεις άλλων φορέων, λαμβάνοντας το σχετικό αναμνηστικό για τη συμμετοχή.
   Όλο αυτό το υλικό συγκεντρώθηκε, ψηφιοποιήθηκε και δημοσιεύεται για τα μέλη και στους φίλους του σωματείου.
    Αν και στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται οι σπουδαιότερες εκδηλώσεις, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια πιστή καταγραφή του συνόλου δραστηριοτήτων του σωματείου, αφού διοργανώθηκε και πλήθος άλλων εκδηλώσεων και δράσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται εκτύπωση προγράμματος, αλλά μια απλή ανακοίνωση.
   Στα τελευταία χρόνια, που τα προγράμματα επεξεργάζονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, η συγκέντρωσή τους ήταν εύκολη. Από τα πρώτα χρόνια της «αναλογικής» επεξεργασίας, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις.
    Για να καλυφτούν αυτές οι λείψεις, το σωματείο απευθύνει έκκληση σε όσους διαθέτουν στο αρχείο τους ανάλογο υλικό, να το δανείσουν για αντιγραφή, αφού επικοινωνήσουν με τον κ. Γιάννη Γριμπαμπή (κινητό 6976165124), που ανάλαβε όλη τη διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου