Η ΠΡΟΟΔΟΣ στη Μόστρα των Θυμιανών (2015)

  Κυριακή 22 Φεβ. 2015. Ο ΜΕΟΘ προσκάλεσε την ΠΡΟΟΔΟ να συμμετάσχει στη μόστρα και η ΠΡΟΟΔΟΣ αποδέχτηκε ευχαρίστως την πρόσκληση. Έτσι με πρωτεργάτη την Αγγελική Κωνσταντίνου, και βοηθούς μέλη του ΔΣ και μητέρες, συγκεντρώθηκε μια ομάδα παιδιών και παρέλασαν μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες.