Καλλιμασιώτικα (Κατάργηση ατέλειας)

Τον Σεπτέμβριο πληροφορηθήκαμε, δυστυχώς, ότι δεν έχουμε πλέον την  ατέλεια  του ταχυδρομείου για την εφημερίδα. Αυτό σημαίνει ότι για να στείλουμε την εφημερίδα μας σε όλους τους αναγνώστες που στέλναμε μέχρι σήμερα θα πρέπει να καταβάλλουμε ένα ποσό περίπου 200-250€ που αφορά γραμματόσημα. Η οικονομική κρίση χτύπησε με αυτό τον τρόπο και την εφημερίδα μας, ώστε μας υποχρεώνει να μειώσουμε την έκδοση της  και αντί τέσσερα  φύλλα το χρόνο, θα εκδίδουμε τρία. Επίσης ωφέλιμο θα ήταν, όποιος επιθυμεί να στέλνουμε την εφημερίδα στο e-mail του, να μας το δηλώσει στο e-mail της Προόδου ώστε από την επόμενη φορά να λαμβάνει, έγκαιρα και ανέξοδα για μας, την εφημερίδα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.