Μαθήματα τουρκικής γλώσσας

Δεδομένου ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και η επαφή με τους γείτονες Τούρκους είναι αναπόφευκτη, είναι χρήσιμο κάποιος να γνωρίζει τα βασικά της τουρκικής γλώσσας.
Με το σκεπτικό αυτό, η ΠΡΟΟΔΟΣ, αποδέχτηκε με ευχαρίστηση την προσφορά της Ειρήνης Καλαμωτούση, που είναι πτυχιούχος τουρκικής γλώσσας, να διδάξει δωρεά τούρκικα για αρχάριους. Έτσι ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2012 και θα συνεχίσουν μέχρι τον Μάρτιο του 2013 μαθήματα τουρκικής γλώσσας για ενήλικες.