Το νέο ΔΣ της Προόδου (25-8-2013)

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη (απουσιάζουν τρείς)
     Κυριακή 25 Αυγ 2013. Συνεδρίασαν για πρώτη φορά τα μέλη που εκλέχτηκαν στις εκλογές της 18ης Αυγούστου 2013, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Προόδου.
Η σύνθεση του νέου ΔΣ, όπως πρόεκυψε από τη συνεδρίαση, είναι η παρακάτω:
Πρόεδρος:      Γριμπαμπής  Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μανές Κοσμάς
Γραμματέας:     Συράκη Κατερίνα
Ταμίας :             Παπουλή Ειρήνη
Αναπληρωτής Γραμματέας: Κωνσταντίνου Ευαγγελία.
Αναπληρωτής Ταμίας:          Κωνσταντίνου Αγγελική.
Μέλη:  Κουμελά Πλουμή, Κωνσταντίνου Μαρία, Πελαντή Μαρία.

Αναπληρωματικά μέλη: (θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες μαζί μα τα τακτικά):  Βούκουνας Κώστας, Μπογιατζής Θεόδωρος, Ζηλανάκης Παντελής, Κουμελά Ν. Μαρία, Παντελούκα Διαμάντω, Πουλερέ Ειρήνη, Πυκνή Αθηνά, Πυκνή  Δήμητρα, Σταμούλης Κώστας, Στέκα Χρυσάνθη, Σωτηράκη Σοφία, Σωτηράκη Ευαγγελία, Τρύφωνας Λευτέρης

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

1.             
Συντακτική επιτροπή εφημερίδας
Κοσμάς Μανές,  Κώστας Σταμούλης, Ειρήνη Πουλερέ, Αγγελική Κωνσταντίνου, Ευαγγελία Κωνσταντίνου.
2.             
Δίπλωμα - διανομή - ταχυδρόμηση εφημερίδας
Ευαγγελία Σωτηράκη, Διαμάντω Παντελούκα, Αθηνά Πυκνή, Πλουμή Κουμελά.
3.             
Συνδρομητές εφημερίδας
Γιάννης Γριμπαμπής.
4.             
Πολιτιστικά εργαστήρια
Μαρία Κωνσταντίνου, Αθηνά Πυκνή, Μαρία Πελαντή, Πλουμή Κουμελά.
5.             
Συντήρηση κτηρίου
Παντελής Ζηλανάκης, Λευτέρης Τρύφωνας, Θεόδωρος Μπογιατζής.
6.             
Καθαριότητα κτηρίου
Κατερίνα Συράκη, Αθηνά Πυκνή, Ειρήνη Πουλερέ, Μάγδα Νεγραπόντη, Πλουμή Κουμελά,  Αγγελική Κωνσταντίνου, Μαρία Πελαντή, Σοφία Σωτηράκη.
7.             
Ανακοινώσεις – Προσκλήσεις – Προγράμματα
Κοσμάς Μανές, Πλουμή Κρουσουλούδη, Αγγελική Κωνσταντίνου, Διαμάντω Παντελούκα.
8.             
Χειρισμός ηχητικών  – φωτιστικών
Κοσμάς Μανές, Ευάγγελος Κοκκώδης.
9.             
Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων
Μάρκος Λεοντσίνης, Ευάγγελος Κοκκώδης, Αγγελική Κωνσταντίνου.
10.          
Φωτογράφηση εκδηλώσεων
Κώστας Σταμούλης, Γιάννης Γριμπαμπής.
11.          
Μουσειακές συλλογές
Γιάννης Κολλιάρος, Δημήτρης Κοκκινάκης, Δήμητρα Πυκνή, Πλουμή Κουμελά.
12.          
Θεατρική ομάδα
Γιάννης Κολλιάρος,  Χρυσάνθη Στέκα.
13.          
Παραδοσιακές Φορεσιές
Δήμητρα Πυκνή, Διαμάντω Παντελούκα.
14.          
Μητρώο μελών
Θεόδωρος Μπογιατζής, Κώστας Π. Συράκης, Μαρία Πελαντή, Σωτηράκη Ευαγγελία.
15.          
Ιστοσελίδα
Γιάννης Γριμπαμπής, Ειρήνη Πουλερέ