Καθαρισμός Πνευματικού Κέντρου

Δεκέμβριος 2012. Γίνεται προσπάθεια αυτό το διάστημα να καθαριστεί το κτήριο της Προόδου από παλιά και άχρηστα αντικείμενα. Πολλές αίθουσες ή χώροι του σωματείου είχαν γίνει αποθηκευτικοί χώροι από υλικά που δεν χρησίμευαν πουθενά. Έτσι μια Κυριακή, μέλη του ΔΣ αλλά και φίλοι και μέλη της Προόδου άρχισαν αυτή την εκκαθάριση, αποδεσμεύοντας έτσι χώρους που θα χρησιμοποιηθούν  στο μέλλον  για να καλύψουν ανάγκες του σωματείου.