Πρόγραμμα πολιτιστικών εργαστηρίων περιόδου 2015-16

Τα πολιτιστικά εργαστήρια της Προόδου, για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-16, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015, όπως παρακάτω:
Θέατρο για παιδιά κάθε Δευτέρα: Μικρά παιδιά 5:00-6:00 μ.μ, μεγάλα παιδιά 6:00-7:00 μ.μ.
Παραδοσιακός χορός για παιδιά κάθε Τετάρτη: Α΄ τμήμα 5:00-6:00 μ.μ, Β΄ τμήμα 6:00-7:00μ.μ, Γ΄ τμήμα 7:00-8:00μ.μ.

Παραδοσιακός χορός για ενήλικες κάθε Πέμπτη: Α΄ τμήμα 6:00 - 7:00 μ.μ,  Β΄ τμήμα 7:00 - 8:00 μ.μ.
Χειροτεχνία - κατασκευές κάθε Πέμπτη: Για παιδιά 5:00-6:00 μ.μ, Για ενήλικες 6:00-7:00 μ.μ. (η ημέρα και η ώρα των ενηλίκων μπορεί να αλλάξει μετά από συνεννόηση των ενδιαφερομένων).
 Ζωγραφική κάθε Παρασκευή: Α΄ τμήμα 4:30-5:30 μ.μ, Β΄ τμήμα 5:30-6:30 μ.μ, Γ΄ τμήμα 6:30-7:30 μ.μ
Χορωδία κάθε Σάββατο: Παιδιών 4:00 – 5:00 μ.μ και ενηλίκων 5:00 – 6:00 μ.μ,
Ενδεχομένως να λειτουργήσει τμήμα Ρυθμικής - μουσικοκινητικής που θα γίνεται κάθε Τρίτη.
Οι ώρες σε όλα τα τμήματα μπορούν να τροποποιηθούν εάν συμφωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: Γ.Γριμπαμπής: 6976165124, Αγγελική Κωνσταντίνου: 6934428493.