Έκτακτη Γενική Συνέλευση για το κτίριο

Το Πνευματικό μας Κέντρο κινδυνεύει

      Η ΠΡΟΟΔΟΣ συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 6 Οκτ. 13 και ώρα  7:00 μ.μ με μοναδικό θέμα: «Κτιριακά προβλήματα στο πνευματικό κέντρο Καλλιμασιάς».
     Καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι Καλλιμασιώτες και οι τοπικοί φορείς, προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν οι τρόποι αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων.