Μαθήματα φωτογραφίας για αρχαρίους

   Ξεκίνησαν την 1 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκαν στις 22 Μαρτίου 2010 τα μαθήματα φωτογραφίας για αρχάριους, που οργανώθηκαν από την «Πρόοδο». Παρακολούθησαν 14 άτομα, στην πλειοψηφία τους από την Καλλιμασιά, αλλά και από τα Νένητα, το Θολοποτάμι και τη Χίο. Στις επτά συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τον χειρισμό φωτογραφικών μηχανών, λήψη φωτογραφιών και αποθήκευση - επεξεργασία ψηφιακών αρχείων. Εκπαιδευτής ο κ. Γιάννης Γριμπαμπής.