Συγκέντρωση με σκοπό την πυροπροστασία

Κυριακή 21 Ιουν 2009. Στην αίθουσα της Προόδου, με πρωτοβουλία κάποιων φίλων και μελών του σωματείου, έγινε μια συγκέντρωση με σκοπό την πυροπροστασία του χωριού μας κατά την θερινή περίοδο. Πριν είχε προηγηθεί συνάντηση με την εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας του δήμου Ιωνίας και αφού έγινε η κατάλληλη ενημέρωση, αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια ενεργοποίησης και των κατοίκων της Καλλιμασιάς. Τα περίπου 30 άτομα που συγκεντρώθηκαν δεν είναι επιτυχία για ένα χωριό όπως η Καλλιμασιά, είναι όμως μια καλή μαγιά ώστε αυτή η προσπάθεια να αποδώσει καρπούς. Παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι από όλους τους φορείς της Καλλιμασιάς και από το δήμο Ιωνίας. Κοινή σκέψη ήταν να αφήσουμε πέρα τους εγωισμούς, τις αντιπαλότητες, τις αλληλοκατηγορίες και η προσπάθεια όλων να στραφεί στον στόχο μας, που είναι η ασφάλεια των σπιτιών μας, των περιουσιών μας, του φυσικού περιβάλλοντος και φυσικά της ίδιας μας της ζωής. Κατ αρχήν συστάθηκε μια οργανωτική επιτροπή που θα είναι κάτω από την αιγίδα της Προόδου η οποία θα συντονίσει κατά κάποιο τρόπο τις ομάδες φύλαξης (βάρδιες) αλλά και τις ομάδες επέμβασης. Με το χρόνο ελπίζουμε οι ομάδες να πλαισιωθούν και από περισσότερα άτομα αλλά και από κατάλληλο εξοπλισμό.