Αρχαιρεσίες Προόδου (11-8-2019)

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ
Την Κυριακή 11 Αυγ 2019 και ώρα 11:00 π.μ πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Προόδου, με θέμα το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της τελευταίας διετίας και εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο ημέρες μετά, στις 13 Αυγούστου, συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ, όπως πρόεκυψε από τη συνεδρίαση, είναι η παρακάτω:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνου Αγγελική.
Αντιπρόεδρος: Φιστουρής Αχιλλέας.
Γραμματέας:Κουμελά Ν. Μαρία.
Ταμίας: Χαλκίτη Ελένη.
Μέλη: Γριμπαμπής Ιωάννης, Κατσάφαρου Γιασεμή, Λεοντσίνης Μάρκος, Πελαντή Γ. Μαρία και Πυκνή Δέσποινα.
Αναπληρωματικά μέλη: Δαλάτση Ελπίδα, Παντελούκα Διαμάντω, και Σταμούλη Μαρία.
Εξελεγκτική επιτροπή: Κουκής Δημήτρης, Κουζίμπα Μαρία και Συράκης Αχ. Κων/νος.
Αρχαιρεσίες Προόδου 11 Αυγούστου 2019
Αρκετά μέλη δήλωσαν και πάλι «εθελοντές», δηλαδή πρόθυμοι να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του σωματείου και να βοηθούν όπου χρειαστεί: Γιανούμης Γιώργος, Ζηλανάκης Παντελής, Θλιβίτη Αθηνά, Καρνουπάκη Μαρία, Κουκής Δημήτρης, Κρουσουλούδης Γρηγόρης, Κωνσταντίνου Μαρία, Μανές Κοσμάς, Μελαχροινούδης Δημήτρης, Μπογιατζής Θεόδωρος, Μπόλια Φιλομήλα, Νεαμονίτης Παντελής, Πουλερέ Ειρήνη, Πυκνή Αθηνά, Πυκνή Δήμητρα, Σταμούλης Κώστας, Στέκα Μαρία, Συράκης Π. Κώστας, Συράκης Χαράλαμπος, Σωτηράκη Ευαγγελία. Η λίστα των εθελοντών θα είναι μόνιμα ανοιχτή και είναι ευπρόσδεκτος οποιοσδήποτε έχει διάθεση για εθελοντική προσφορά.
      Μια νέα δημιουργική διετία για την Πρόοδο ξεκινά. Καλορίζικο το νέο ΔΣ και καλή επιτυχία στο έργο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: