Ομιλία με θέμα «Το άγχος των εξετάσεων»

     Κυριακή 24-4-2016. Πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ήταν η ομιλία που πραγματοποιήθηκε στην ΠΡΟΟΔΟ με θέμα «Το άγχος των εξετάσεων»: Πώς να προστατέψουμε τα παιδιά και τους εφήβους. 
Εισηγήτρια ήταν η ψυχολόγος Ιωάννα Γρηγοροπούλου που ανέπτυξε την ομιλία της σε τρεις ενότητες:
     -Πώς λειτουργεί το άγχος των εξετάσεων.
     -Υιοθετώντας θετική στάση για τις εξετάσεις.
     -Προτάσεις για τους γονείς.
    Οργανωτές της ομιλίας ήταν ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΣΚΥΤΑΛΗ και το κέντρο ξένων γλωσσών LET'S GO!
        Τα συγχαρητήριά μας στην εισηγήτρια και στους διοργανωτές.