Το χορευτικό της Προόδου στο Θολοπατάμι

Κυριακή 7 Ιουλ 13. Το χορευτικό τμήμα των ενηλίκων της «Προόδου»  συμμετέχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργάνωσε το Εκπολιτιστικό Σωματείο Θολοποταμίου «Η αναγέννηση» στον Άγιο Πέτρο. Εκτός από την «Αναγέννηση» και την «Πρόοδο», έλαβαν μέρος και τα χορευτικά τμήματα του Χαλκειούς και των Αρμολίων. Η «Πρόοδος αποδέχεται πρόθυμα όλες τις προσκλήσεις που παίρνει για συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων συλλόγων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη των δεσμών φιλίας μεταξύ των συλλόγων αλλά και των χωριών γενικά.