Μαθήματα τουρκικής γλώσσας

Δεδομένου ότι οι καιροί έχουν αλλάξει και η επαφή με τους γείτονες Τούρκους είναι αναπόφευκτη, είναι χρήσιμο κάποιος να γνωρίζει τα βασικά της τουρκικής γλώσσας.
Με το σκεπτικό αυτό, η ΠΡΟΟΔΟΣ, αποδέχτηκε με ευχαρίστηση την προσφορά της Ειρήνης Καλαμωτούση, που είναι πτυχιούχος τουρκικής γλώσσας, να διδάξει δωρεά τούρκικα για αρχάριους. Έτσι ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2012 και θα συνεχίσουν μέχρι τον Μάρτιο του 2013 μαθήματα τουρκικής γλώσσας για ενήλικες.
Τα μαθήματα, μετά από πρόταση του  π. Γιώργη, γίνονται στον ξενώνα της εκκλησίας, που προσφέρεται για το σκοπό αυτό. Παρακολουθούν τριάντα έως σαράντα μαθητές, σε τέσσερα τμήματα. Ο στόχος των μαθημάτων είναι να διδαχθούν οι «μαθητές» τα βασικά, ώστε να μπορούν να συνεννοηθούν με τους Τούρκους.
Πρέπει να τονίσουμε ότι προαναφερόμενα τμήματα σε καμιά περίπτωση δεν παρέχουν επίσημη εκπαίδευση, ούτε χορηγούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Εάν κάποιος «μαθητής» επιθυμεί να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις, θα πρέπει να απευθυνθεί σε επίσημα φροντιστήρια.
Η ΠΡΟΟΔΟΣ ευχαριστεί την Ειρήνη, και προβάλει την πράξη της ως παράδειγμα προς μίμηση.