Προβολή ταινίας από την κινητή ομάδα ψυχικής υγείας Χίου.


Κυριακή 13 Μαι 2012. Η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Χίου πρόβαλε στην αίθουσα της Προόδου μια ταινία - ντοκιμαντέρ που αφορούσε οικογένειες με παιδιά ειδικών ικανοτήτων. Παρουσιάστηκε ο τρόπος ζωής των οικογενειών αυτών, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην καθημερινή ζωή τους, καθώς και οι καινοτόμες μορφές  εκπαίδευσης που παρέχονταν στα παιδιά αυτά. Σκοπός της παρουσίασης ήταν να προβληματιστούμε, να γίνει αιτία για ανταλλαγή απόψεων και να γίνουν γνωστές στο κοινό οι υπηρεσίες που παρέχει η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Η Διεπιστημονική ομάδα στελεχώνεται από Ψυχίατρο, Παιδοψυχίατρο, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό και Νοσηλευτή. Η συμμετοχή του κοινού ήταν δυστυχώς απογοητευτική και αυτό είναι άδικο για τέτοιες προσπάθειες γεμάτες από ευαισθησία και αγάπη προς αυτά τα  παιδιά