Πολιτιστικά Εργαστήρια


Τα Πολιτιστικά Εργαστήρια θεωρούνται η σπουδαιότερη από τις δράσεις της Προόδου και αυτό γιατί:
Τα παιδιά και οι ενήλικες γεμίζουν ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο. Περισσότερο όμως επωφελούνται τα παιδιά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τον ψυχικό και πνευματικό τους κόσμο, να αναπτύξουν το καλλιτεχνικό τους αισθητήριο και κυρίως να διοχετεύσουν τη ζωντάνια και ενεργητικότητά τους σε ποιοτικές δραστηριότητες και ενασχολήσεις, που θα λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας για το μέλλον τους.
Δίνεται η ευκαιρία σε όλους να ανιχνεύσουν τα ταλέντα που τυχόν έχουν και να τα καλλιεργήσουν, με ελάχιστο κόστος και χωρίς να μετακινούνται από το χωριό.
Πλαισιώνουν πολλές από τις εκδηλώσεις του σωματείου, δίνοντας μια ευχάριστη νότα.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι τα πολιτιστικά εργαστήρια της Προόδου λειτουργούν ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι προσφέρουν επίσημη (καλλιτεχνική) εκπαίδευση και δεν χορηγούν πτυχία ή βεβαιώσεις. Αν μάλιστα διαπιστωθεί ότι κάποιο παιδί διαθέτει ιδιαίτερο ταλέντο σε έναν τομέα, τότε παροτρύνονται οι γονείς να το γράψουν σε ανάλογη σχολή, ώστε να έχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση.
Λειτουργούν 6 Πολιτιστικά Εργαστήρια με 16 τμήματα και παρακολουθούν 125 περίπου παιδιά και ενήλικες συμμετέχοντας σε ένα ή περισσότερα εργαστήρια.


Παραδοσιακός χορός

Υπεύθυνος: Γιώργος Παναγιωτίδης.
Τμήματα: Τέσσερα παιδικά και δύο ενηλίκων.
Συμμετέχουν: 40 ενήλικες και 54 παιδιά.


Θεατρική Αγωγή

Υπεύθυνος: Ειρήνη Σταμούλη.
Τμήματα: Δύο παιδικά.
Συμμετέχουν: 17 παιδιά.


Χορωδία

Υπεύθυνη: Μιχάλης Βούκουνας.
Τμήματα: Ένα παιδικό και ένα ενηλίκων.
Συμμετέχουν: 18 ενήλικες και 15 παιδιά.


Ζωγραφική

Υπεύθυνη: Αγγελική Νικήτα.
Τμήματα: Δύο παιδικά.
Συμμετέχουν: 17 παιδιά.


Ρυθμική

Υπεύθυνη: Κλαίρη Κάβουρα.
Τμήματα: Δύο παιδικά τμήματα.
Συμμετέχουν: 30 παιδιά.


Αρμόνιο

Υπεύθυνη: Βέρα Μαυρίκη.
Τμήματα: Δύο παιδικά τμήματα.
Συμμετέχουν: 8 παιδιά.